Syn-Yparxi

Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ψυχικής Υποστήριξης και Πολιτισμού

Λίγα λόγια για τη συν-Ύπαρξη

Η Συν-ύπαρξη είναι Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ψυχολογικής Υποστήριξης και λειτουργεί από τον Φεβρουάριο του 2011 ως Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία (ΜΚΕ). Όλα τα μέλη και όσοι εμπλέκονται με τις δράσεις του δικτύου είναι εθελοντές και δεν υπάρχουν αμειβόμενα μέλη. Στη Συν-ύπαρξη συμμετέχουν λειτουργοί ψυχικής υγείας (ψυχολόγοι, ιατροί – ψυχίατροι, κοινωνιολόγοι, σύμβουλοι ψυχικής υγείας), κοινωνικοί επιστήμονες, εκπαιδευτικοί, νομικοί, καλλιτέχνες  και όσοι άλλοι ενδιαφέρονται για τον άνθρωπο. Το δίκτυο παρέχει ψυχολογική υποστήριξη σε όσους έχουν ανάγκη, αλλά οικονομικά δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν (άνεργοι, ημι-απασχολούμενοι, ανασφάλιστοι), χωρίς διάκριση καταγωγής, φύλου, τάξης, θρησκείας, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, πολιτικών πεποιθήσεων, σωματικών ικανοτήτων κλπ. Παράλληλα το δίκτυο πλαισιώνεται από καλλιτεχνικές ομάδες τις οποίες φιλοξενεί στις δράσεις του με σκοπό τη συμμετοχή σε αυτές τόσο των ανθρώπων που ζητούν υποστήριξη όσο και των ενεργών εθελοντών μας. Οι ομάδες αυτές μέσα από το μοίρασμα και την ενεργή συμμετοχή των μελών έχουν ως στόχο την κοινωνικοποίηση και την ενεργοποίηση των ανθρώπων μέσα από την τέχνη. Γενικότερα σκοπός του εγχειρήματος είναι η ενδυνάμωση του κοινωνικού ιστού, έτσι ώστε να επιτευχθεί η ρήξη της απομόνωσης και η αντιμετώπιση των συναισθημάτων φόβου και αδυναμίας σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Στόχος επίσης είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη της κοινωνικότητας και της κοινωνικής αλληλεγγύης, παραμερίζοντας τις κοινωνικές διακρίσεις. Ο χαρακτήρας του δικτύου σε κάθε περίπτωση παραμένει μη κερδοσκοπικός  – χωρίς οικονομικά οφέλη. Η ταυτότητα της Συν-ύπαρξης καθορίζεται στα κείμενά μας : “από καρδιάς” και “από καρδιάς  (συνέχεια…)”

Εσωτερική Λειτουργία

1) ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Είναι η μεγαλύτερη και η ανώτερη ομάδα, στην οποία αναφέρονται και εισηγούνται τις προτάσεις τους, όλες οι επί μέρους ομάδες. Η ολομέλεια αποφασίζει με το 50%+1 των μελών της στην τακτή της σύγκλιση. Εάν δεν υπάρχει απαρτία, η απόφαση προκύπτει πλειοψηφικά από τον αριθμό των παρόντων μελών στην δεύτερη σύγκλισή της. Στην ολομέλεια συμμετέχουν όλα τα μέλη της Συν-ύπαρξης και η σύγκλισή της γίνεται μηνιαία.

2) ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Στην ομάδα εθελοντών ανήκουν όλα τα μέλη Συνύπαρξης που επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντικά στο δίκτυο και συμμετέχουν ως ενεργοί εθελοντές. Συγκεκριμένα, μέλη της ομάδας αυτής είναι οι θεραπευτές, οι συντονιστές ομάδων τέχνης και όλοι οι εθελοντές που προσφέρουν ενεργά, στο έργο του δικτύου. Εθελοντής του δικτύου θεωρείται όποιος πληροί όλα τα κατωτέρω κριτήρια σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό:

o   Είναι ενήμερος και συμμετέχει στις δράσεις του δικτύου (πχ δράσεις δρόμου, βάρδιες στο αντιρατσιστικό φεστιβάλ κλπ).

o   Αναλαμβάνει να ανοίγει, να παρουσιάζει και να επιτηρεί τον χώρο (μπαζάρ, φεστιβάλ κλπ)

o   Συμμετέχει στην ομάδα εθελοντών, στην οποία ενημερώνεται για τις δράσεις του δικτύου και εκπαιδεύεται σε συγκεκριμένες δεξιότητες.

o  Συμμετέχει ως μέλος της ομάδας του στις δραστηριότητες του δικτύου που αποτελούν κοινωνική και πολιτιστική προσφορά προς την κοινότητα ή έχει κάποιες ειδικές υπευθυνότητες στο δίκτυο, όπως το να ανήκει στην γραμματεία του, να φροντίζει για την οικονομική ενίσχυση του δικτύου, να συμμετέχει στις δράσεις επικοινωνίας και προβολής του δικτύου κλπ.

o   Προσέρχεται στις γενικές συνελεύσεις των μελών.

Σκοπός της ομάδας εθελοντών είναι η ευαισθητοποίηση, ενεργοποίηση και αξιοποίηση των ικανοτήτων και των προτάσεων όλων των μελών (κυρίως όσων δεν εμπλέκονται στο θεραπευτικό και καλλιτεχνικό πλαίσιο), με σκοπό την ανάδυση της πολυτιμότητας ενός εκάστου. Βασικός άξονας της ομάδας εθελοντών είναι η προβολή του κοινωνικού έργου του δικτύου στην κοινότητα και η ανάδειξη του δικτύου και ως “δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης” εκτός από δίκτυο “ψυχολογικής υποστήριξης”. Η ομάδα εθελοντών παράλληλα αναδεικνύει, οργανώνει και στηρίζει την ομάδα επικοινωνίας (γραμματειακή υποστήριξη, τηλέφωνο και κοινωνική δικτύωση), το street work, τα Φεστιβάλ, τη διοργάνωση των εκδηλώσεών μας, το ραδιόφωνο και τον τύπο, τη συντήρηση του χώρου της έδρας μας καθώς και τη σύνδεση με άλλους φορείς και με άλλα δίκτυα.

3) ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Μέλη της θεραπευτικής ομάδας που αναλαμβάνουν περιστατικά, μπορούν να είναι λειτουργοί ψυχικής υγείας, μόνο με εκπαίδευση και προσωπική θεραπεία, περατωθείσα ή σε εξέλιξη για τουλάχιστον ένα χρόνο. Χωρίς εκπαίδευση ή προσωπική θεραπεία, η συμμετοχή των μελών είναι δυνατή μόνο ως παρατηρητών. Η θεραπευτική ομάδα συγκαλείται κάθε 15 ημέρες και είναι υποχρεωτική η παρουσία όλων όσων αναλαμβάνουν θεραπευτικό έργο στο δίκτυο. Παράλληλα όλοι οι θεραπευτές που παρακολουθούν περιστατικά συμμετέχουν υποχρεωτικά και σε μικρότερη εποπτική ομάδα. Σκοπός της ομάδας είναι: α)Η ψυχολογική υποστήριξη όσων αιτούνται βοήθειας, ατομικά και ομαδικά, β)παρέμβαση και βοήθεια, όπου παρουσιαστεί δυσκολία ή εμπλοκή, σε οποιοδήποτε μέλος ή ομάδα του δικτύου και γ)βοήθεια και υποστήριξη (με κυκλική παρουσία θεραπευτών), στο συντονιστικό των ομάδων τέχνης.

4) ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΜΑΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

Μέλη της ομάδας αυτής είναι όλοι οι συντονιστές των ομάδων τέχνης και 2 θεραπευτές που συντονίζουν κυκλικά σε ετήσια βάση. Η σύγκλιση της ομάδας γίνεται μία φορά το μήνα και σκοπός της είναι η ενημέρωση και η σύνδεση των ομάδων μεταξύ τους, το μοίρασμα των δυσκολιών και η ανάδυση της συλλογικότητας.

5) ΟΜΑΔΕΣ ΤΕΧΝΗΣ

Μέλη σε όλες τις ομάδες μπορούν να είναι άνθρωποι που έχουν ζητήσει ψυχολογική υποστήριξη από το δίκτυο και ενεργοί εθελοντές που συμμετέχουν τουλάχιστον στην ομάδα εθελοντών. Προτεραιότητα συμμετοχής έχουν πάντα όσοι ζητούν βοήθεια και ψυχολογική υποστήριξη. Ο αριθμός των μελών των ομάδων τέχνης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 15. Η συμμετοχή των εθελοντών στις ομάδες τέχνης γίνεται μετά από 5μηνη  παρουσία τους στην ομάδα των εθελοντών. Η σύγκλιση των ομάδων αυτών είναι εβδομαδιαία και η ημέρα και η διάρκεια προσδιορίζεται από το συντονιστή και τα μέλη της ομάδας. Η διάρκεια συμμετοχής των μελών σε μια ομάδα μπορεί να είναι το μέγιστο για 2 χρόνια. Ο συντονιστής κάθε ομάδας τέχνης επιλέγεται βάσει των ικανοτήτων του επί του αντικειμένου του, αλλά κυρίως βάσει της προσωπικότητάς του, που χρειάζεται να συνδυάζει την έφεση στη συλλογικότητα, την κοινωνική ευαισθησία, την αγάπη για τον άνθρωπο και τη συμπόρευση με τις αρχές  και τη φιλοσοφία του δικτύου. Σκοπός των ομάδων τέχνης είναι η κοινωνικοποίηση των μελών, η ενεργοποίηση των θετικών συναισθημάτων και της δημιουργικότητάς τους, η ανάδυση της συνοχής στην ομάδα, η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της ομάδας, αλλά και των μελών με τα άλλα μέλη του δικτύου, με σκοπό την προσφορά του έργου της ομάδας στην κοινότητα, όταν το δίκτυο το χρειαστεί και το ζητήσει.